Stejný

Význam: Stejný: se shodující; totožný, identický.

Slovo stejný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k stejný

Identický znamená stejný, absolutně totožný, naprosto shodný.

Jiný: odlišný, jinaký, odlišný od všeho ostatního, nový, osobitý.

Odlišný: rozdílný, jiný, neobvyklý, specifický, unikátní, unikátní, nezaměnitelný.

Různý je synonymem pro "odlišný" nebo "rozdílný" a označuje věci, které se liší od ostatních.

Stejný, identický; sjednocený, uskutečněný podle stejných podmínek.

Tentýž: stejný, identický.

Stejný, identický; odpovídající stejnému vzoru.

Týž znamená stejný, opakující se, shodný.