Týž

Význam: Týž znamená stejný, opakující se, shodný.

Slovo týž je složena z 1 slova, obsahuje 3 znaky a nabízí 6 synonym.

Synonyma k týž

Jiný je synonymum pro odlišný, nezávislý, jiný než ostatní, originální a unikátní.

Různý se obvykle používá pro popis rozdílných vlastností nebo zážitků, které jsou mezi sebou odlišné.

Stejný, podobný, identický; sjednocený, korespondující, sblížený.

Souhlasný znamená souhlasit s názorem nebo akcí druhého.

Stejný: totožný, podobný, shodný, identický, srovnatelný, korespondující, zhusta.

Stejný, identický, shodný.