Synonyma a významy slov

Náhodně vybíráme synonyma a jejich významy.

Katedra je učebna ve vysokých školách, kde se vyučuje jedna oblast vědy nebo umění.

Cvrlikat znamená křápat nebo švitořit jako ptáci.

Dodržovat znamená plnit, aby se pravidla, zákony nebo dohody dodržely.

Najednou: hned, okamžitě; naráz, současně.

Spirální je pojem označující tvaru, který se skládá z kruhových a obloukových čar, které se vlní dovnitř nebo ven.

Zkonfrontovat znamená srovnávat nebo porovnávat dvě nebo více věcí, myšlenek nebo argumentů, aby bylo možné vyvodit důsledky.

Věrohodný, spolehlivý; schopný plnit své sliby; spolehlivý, důvěryhodný.

Pomstu připravovat: příprava na provedení odplaty.

Dychtivý znamená očekávat něco s nadšením; být plný očekávání a touhy po něčem.

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

(bez definice)

Blahopřání je projev přání štěstí, úspěchu nebo úlevy v případě oslavy, svátku nebo jiné příležitosti.

Zběh je označení pro člověka, který uprchl, nebo utekl z nějakého místa, často z vězení.

Zemřelý je člověk, který již zemřel; je mrtev a jeho duše je pryč.

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

Opravdový se obvykle používá k popisu něčeho, co je autentické, skutečné a upřímné.

Konečné řešení nějakého problému nebo úkolu, které je dobře prozkoumané a dokončené.

Daltonista je označení pro člověka, který trpí poruchou barvového vnímání (daltonizmus).