Synonyma a významy slov

Náhodně vybíráme synonyma a jejich významy.

Provizorní je něco, co je dočasné, nebo dokud se nedosáhne trvalého stavu.

Standard je obecný požadavek, který se vztahuje k kvalitě, bezpečnosti, nebo společenskému chování.

Zabednit znamená uzavřít a připravit místnost pro spaní, např. použitím přikrývek a polštářů.

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

Hádat se znamená vyjádřit nesouhlas s něčím, diskutovat nebo se dohadovat o něčem.

Malá část buněčné stěny, která je obklopena membránou a jejíž funkce je udržovat vnitřní prostředí buněk.

Strpět znamená přijmout nebo snášet něco s trpělivostí a soustředěním se na dobro, které následuje.

Vést diskusi a vést dialog, aby se dosáhlo určitého výsledku.

Šlechtit znamená budovat či vylepšovat něco, zvyšovat kvalitu nebo cenu.

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.

Původnost je stav nebo vlastnost být původním, autentickým nebo neporušeným.

(bez definice)

Nabarvit znamená zvýraznit nebo obarvit něco barevně, aby to vypadalo pestřeji a atraktivněji.

Ucelenost je stav, kdy je všechno ve věci souvislé, ucelené a úplné.

Mrzutost je stav, kdy člověk trpí negativními myšlenkami, pocity a city, jako je deprese, smutek a deprivace.

Oddaný člověk je ten, který je věrný a loajální a je ochoten pro něco bojovat.

Vanout znamená rychle unikat nebo odcházet, vzduchem se rozptylovat, jako kouř či vůně.

Podvojnost je stav, kdy jsou dvě věci identické nebo obdobné, nebo kdy jsou dvě části jedné věci současně přítomny.