Synonyma a významy slov

Náhodně vybíráme synonyma a jejich významy.

Barvitý znamená bohatý na odstíny, pestrý, zajímavý, přitažlivý.

Sundávat: odstraňovat, vyndavat, vyjímat z místa.

Urovnávat znamená uspořádat nebo harmonizovat různé strany, situace či vztahy.

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

Připomínky jsou cenné názory, které lidé sdílejí, aby ostatním pomohli vylepšit jejich produkty, služby nebo procesy.

Sčítání hlasů je proces, který se používá k určení výsledků voleb. Spočívá v počítání hlasů získaných kandidáty a získání vítězného kandidáta.

Nepodstatný, nesouvisející, nedůležitý; nemající vliv, vztah nebo význam.

Úd

Úd je část těla, která obvykle odkazuje na část lidského těla (nebo zvířecího těla) mezi břichem a koleny.

Potrava je všechno, co organismus potřebuje k udržení života. Obsahuje energii a živiny, které se vstřebávají do těla.

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

Velké písmeno je písmeno psané velkou velikostí, obvykle se používá k zdůraznění, aby bylo něco výrazné nebo významné.

Publikovat znamená zveřejnit nebo vydat informace, díla nebo články pro širokou veřejnost.

Korzár je název pro lodě, které sloužily k obchodu a válčily v Černém moři a na Kaspickém moři od 16. století do 19. století.

Asi

Asi znamená "zhruba nebo asi tak". Je to vyjádření názoru nebo odhadu, který se zřídka používá jako definitivní soud.

Záživný je výraz, který se používá k popisu něčeho, co je přitažlivé, zajímavé a příjemné.

Rozhořčení je silný projev nespokojenosti a zlosti, který se projevuje silnými emocemi.

Udusit, zastřelit, zabít, zneškodnit.

Sprosťáctví je chování, které je vulgární, neuctivé nebo nevhodné.