Identický

Význam: Identický znamená stejný, absolutně totožný, naprosto shodný.

Slovo identický je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k identický

Odlišný: rozdílný, nesourodý, jiný, specifický, nepodobný, odchylný.

Rozdílný je odlišný; nepodobný; nesourodý; nesouhlasný; nesouměřitelný; protikladný.

Stejný, identický; jedna a tatáž věc; ve stejném stylu, míře, výši; sjednocený.

Stejný = shodný, totožný, identický; mající stejnou podobu, vlastnosti, znaky atd.

Totožný: stejný, identický, shodný; společný, podobný, analogický.