Shodný

Význam: Stejný, identický; sjednocený, uskutečněný podle stejných podmínek.

Slovo shodný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k shodný

Rovný je přídavné jméno, které se používá k označení čeho, co má stejnou výšku, šířku nebo délku.

Rozdílný znamená, že se dvě věci nebo osoby od sebe liší.

Různý znamená odlišný, jiný nebo neobvyklý. Může odkazovat na různé druhy, typy nebo kategorie.

Stejný: identický, totožný, shodný, srovnatelný, porovnatelný.

Stejný, identický, shodný, podobný, konzistentní.