Různý

Význam: Různý je synonymem pro "odlišný" nebo "rozdílný" a označuje věci, které se liší od ostatních.

Slovo různý je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k různý

Změnit nebo zkrátit předmět, aby se dal vyjádřit v kratší, jasnější formě.

Rozdílný, ne shodný; nesouhlasící, nesrovnatelný.

Odchylný je něco, co se odlišuje od standardu nebo obvyklého; to, co je odlišné od toho, co je přijímáno jako normální.

Odlišný: Rozdílný, odchylný, nezaměnitelný, neobvyklý.

Rozdílný je odlišný, nesourodý, různorodý; nepodobný, variabilní, odchylný.

(bez definice)

Stejný: přesně týž, identický; srovnatelný, shodný; podobný, podobající se.