Totožný

Význam: Stejný, identický; odpovídající stejnému vzoru.

Slovo totožný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k totožný

Identický: totéž, stejný; naprosto stejný; zcela shodný; ve všech ohledech shodný.

Rozdílný znamená odlišný, odlišující se. Jedná se o opak shodnosti nebo stejnosti.

Různý znamená odlišný, od sebe navzájem odlišný, neodpovídající.

Rovnaký, zhodný; stejný, podobný, identický, odpovídající.

Souhlasný = potvrzující, prokazující souhlas nebo schvalování.

Stejný: to samé, identické; stejné vlastnosti, schopnosti, vzhled, pohlaví, zájmy apod.

Tentýž: stejný, jeden a týž, identický, shodný.