Jiný

Význam: Jiný: odlišný, jinaký, odlišný od všeho ostatního, nový, osobitý.

Slovo jiný je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 13 synonym.

Synonyma k jiný

Druhý je pojem označující něco, co je po "prvním", např. ve výčtu, řadě či hierarchii.

Lepší znamená vyšší úroveň, vyšší kvalita nebo vyšší standard.

Ne takový znamená ne stejný nebo jiný; odlišný, méně nebo jinak než očekávaný.

Nikoli znamená "ne", přičemž je výrazem s negativním významem.

Odchylný znamená něco, co se liší od normy nebo očekávání; odlišné, neobvyklé nebo nezvyklé.

Odlišný: různý, nezávislý, zvláštní, specifický, jiný, odchylný, nesourodý.

Odlišný, nepřekrývající se, neidentický; např. barva, tvar, věk, názory apod.

Různý znamená odlišný, nesourodý nebo neobvyklý; může se vztahovat na velikost, tvar, barvu, pohlaví, funkci apod.

Správnější: schopnost chovat se a jednat na základě etických a morálních principů.

Stejný: přesně týž, identický; odpovídající stejným způsobem.

Větší znamená větší než něco jiného, nebo větší ve velikosti, množství, síle nebo důležitosti.

Vhodný: Správná volba v dané situaci.

Významnější: mající značný význam, významný, důležitý, zásadní, vlivný, významový.