Podpora

Význam: Podpora je poskytnutí pomoci, aby se člověk mohl zlepšit nebo dosáhnout cílů.

Slovo podpora je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k podpora

Pomoc, podpora, závazek nebo úleva; opora je obecný pojem, který může zahrnovat fyzickou, finanční, duševní nebo emoční podporu.

Podpora je pomoc nebo opora, kterou někdo poskytuje někomu jinému, aby uspěl nebo dosáhl svých cílů.

Pomoc je poskytnutí asistence, podpory nebo zdroje, které pomáhají někomu dosáhnout určitého cíle.

Posila je hráč, který je v zápase připuštěn k užívání hřiště jinému týmu než jeho vlastnímu.

Přispění je účast na něčem, přinést něco, poskytnout podporu nebo příspěvek.

Příspěvek je finanční částka nebo jiný druh daru poskytnutý na podporu nějakého účelu.

Subvence je finanční podpora z veřejných prostředků, která je poskytována jednotlivcům nebo organizacím.