Přispění

Význam: Přispění je účast na něčem, přinést něco, poskytnout podporu nebo příspěvek.

Slovo přispění je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k přispění

Podpora je pomoc, opora nebo příspěvek, který poskytuje jednotlivci nebo skupině k dosažení jejich cílů.

Pomoc je akt či služba poskytnutá jinému člověku, aby mu pomohla dosáhnout jeho cíle nebo potřebné podpory.