Subvence

Význam: Subvence je finanční podpora z veřejných prostředků, která je poskytována jednotlivcům nebo organizacím.

Slovo subvence je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k subvence

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.