Příspěvek

Význam: Příspěvek je finanční částka nebo jiný druh daru poskytnutý na podporu nějakého účelu.

Slovo příspěvek je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k příspěvek

Článek je informativní text, který sděluje názor, informace nebo myšlenku na konkrétní téma.

Dar

Dar je příspěvek nebo dárek, který se věnuje někomu jinému nebo něčemu jako projev lásky nebo uznání.

Podpora je pomoc nebo příspěvek pro něco, co je důležité nebo užitečné.

Pomoc je poskytnutí podpory jiné osobě nebo skupině, která jí umožňuje dosáhnout úspěchu nebo vyřešit problém.

Projev je vyjádření myšlenek nebo pocitů veřejně přednesené mluveným projevem nebo písemném prohlášení.

Referát je stručné shrnutí, informace nebo výzkumu prezentované veřejně.