Opora

Význam: Pomoc, podpora, závazek nebo úleva; opora je obecný pojem, který může zahrnovat fyzickou, finanční, duševní nebo emoční podporu.

Slovo opora je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k opora

Opěra je podpůrná konstrukce používaná k podepření či upevnění jiných struktur.

Podpora je užitečná pomoc nebo vedení, které poskytuje druhému. Může být materiální nebo morální, ale vždy pomůže k dosažení dobrého výsledku.

(bez definice)

Posila je náhradní nebo dočasný člen skupiny, který přichází do situace, aby pomohl zvýšit počet nebo sílu.