Oportunistický

Význam: Oportunistický významuje člověka, který se přizpůsobuje okolnostem pro vlastní prospěch bez ohledu na důsledky.

Slovo oportunistický je složena z 1 slova, obsahuje 14 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k oportunistický

Bezzásadový se obvykle používá k popisu činnosti nebo záměru, který není podložen žádnými relevantními informacemi nebo argumenty.

Opatrnícký označuje opatření, která se přijímají pro ochranu, prevenci nebo bezpečnost.

Oportunní je příležitostné, vhodné, časově správné, jedinečné nebo výhodné.

Pragmatický znamená praktický, vycházející z realistických požadavků a potřeb.

Prospěchářský se označuje jako slovo pro někoho, kdo se snaží získat nějaký prospěch nebo výhodu tím, že se chová příliš přizpůsobivě.