Oportunismus

Význam: Oportunismus je filozofický a politický koncept, který se týká využívání příležitosti k dosažení vlastního prospěchu bez ohledu na důsledky pro ostatní.

Slovo oportunismus je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k oportunismus

Bezzásadovost je stav, kdy neexistují žádné základní principy, které by byly dodržovány. Je to situace bez zřetelné struktury nebo návodu.

Pragmatismus je filozofická teorie, která říká, že skutečná realita je definována jako to, co je funkční a užitečné.

Prospěchářství je přizpůsobivost konáním, které je zaměřeno na získávání prospěchu pro sebe.