Opěra

Význam: Opěra je podpůrná konstrukce používaná k podepření či upevnění jiných struktur.

Slovo opěra je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k opěra

Opěradlo je část nábytku, která se používá k podpoře zádů, když sedíme.

Opěrka je podpůrná konstrukce, která slouží k udržení něčeho ve vodorovné poloze.

Opora je podpora nebo pomoc, kterou někomu nebo něčemu poskytujeme.

Podpora je pomoc nebo významný příspěvek, který může pomoci osobě nebo organizaci dosáhnout cíle.