Podpěra

Význam: Podpora je užitečná pomoc nebo vedení, které poskytuje druhému. Může být materiální nebo morální, ale vždy pomůže k dosažení dobrého výsledku.

Slovo podpěra je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k podpěra

Nosník je pevný kus materiálu, který je používán k udržení nebo podpůrnému nosnímu systému, jako je například most nebo střecha.

Opěra je podpěra, která se používá k zajištění vzpřímené pozice nebo k udržení něčeho v úhlu.

Opora je podpůrná síla, která poskytuje pomoc a podporu v různých situacích.

Vzpěra je statická konstrukce, která je používána pro podporu nosníků, mostů, stropů a dalších konstrukcí.