Pomoc

Význam: Pomoc je poskytnutí asistence, podpory nebo zdroje, které pomáhají někomu dosáhnout určitého cíle.

Slovo pomoc je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k pomoc

Podpora je pomoc nebo přispění, které poskytuje jedna osoba nebo skupina jiné osobě nebo skupině.

Posila je hráč, který se připojuje k družstvu pro vylepšení výkonu nebo pro zvýšení počtu hráčů.

Přispění je finanční nebo jiný druh podpory nebo spoluúčasti na projektu nebo aktivitě.

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

Záchrana je akce nebo činnost, která má za cíl ochránit nějakou osobu, skupinu nebo věc před zraněním, zničením nebo poškozením.