Posila

Význam: Posila je hráč, který je v zápase připuštěn k užívání hřiště jinému týmu než jeho vlastnímu.

Slovo posila je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k posila

Podpora, pomoc nebo účast v něčem, co je důležité nebo naléhavé.

Podpora je pomoc, kterou lidé poskytují jiným lidem nebo jiným skupinám, aby jim umožnila dosáhnout cílů.

Pomoc je vyjádřením solidarity a lidské dobroty vůči někomu, kdo to potřebuje. Může to být materiální pomoc nebo rada, poradenství nebo jen podpora.

Zvýšení síly, účinnosti, odolnosti nebo schopnosti; přidání nebo doplnění silného účinku.

Povzbuzení je proces, kterým poskytujeme psychickou podporu a motivaci jedincům, aby se zlepšili a dosáhli lepších výsledků.

Přispění je poskytnutí finanční nebo materiální podpory, která může pomoci k dosažení cíle nebo k uskutečnění projektu.