Úraz

Význam: Úraz je nečekaná fyzická událost, která způsobí bolest, zranění nebo dokonce smrt.

Slovo úraz je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 7 synonym.

Synonyma k úraz

Nezdar je nedosažení požadovaného cíle nebo úspěchu.

Otřes je silné a nekontrolované pohybové zrychlení těla, síly nebo objektu, které může způsobit zranění nebo poškození.

Poranění je fyzické poškození tkání člověka, které může být způsobeno různými činiteli, např. úrazem, ublížením nebo chorobou.

Poškození je škoda, kterou způsobí nějaká událost nebo čin, vyvolaný cizím jednáním.

Škoda je ztráta, závada nebo škůdce, který způsobí škodu. Může se týkat vlastnictví, zdraví nebo životního prostředí.

Trauma je psychická poranění nebo duševní újma způsobená fyzickým nebo psychickým zraněním.

Zranění je poškození těla, které může být fyzické, psychické nebo emocionální.