Otřes

Význam: Otřes je silné a nekontrolované pohybové zrychlení těla, síly nebo objektu, které může způsobit zranění nebo poškození.

Slovo otřes je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k otřes

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

Vzrušení je stav intenzivního nadšení nebo vzrušení.

Zachvění je reakce země na seismickou aktivitu, ve které dochází k krátkodobému a rychlému pohybu zemského tělesa.

Zemětřesení je přirozená událost, při které dochází k otřesům zemské kůry, které jsou způsobeny sesouváním a ohýbáním zemské kůry.