Poškození

Význam: Poškození je škoda, kterou způsobí nějaká událost nebo čin, vyvolaný cizím jednáním.

Slovo poškození je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k poškození

Defekt je poškození nebo odchylka od normálního stavu, která může být způsobena chybou, vadou nebo poruchou.

Porucha je nedostatečný stav nebo selhání, které přerušuje normální funkci nebo provoz.

Závada je chyba nebo porucha v technickém systému nebo části, která zabraňuje normálnímu fungování.