Škoda

Význam: Škoda je ztráta, závada nebo škůdce, který způsobí škodu. Může se týkat vlastnictví, zdraví nebo životního prostředí.

Slovo škoda je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k škoda

Neúspěch, škoda, ztráta, zhoršení, poškození.

Nevýhoda je nepříznivý důsledek, který negativně ovlivňuje situaci či činnost.

Ušlá škoda, způsobená vědomě nebo nevědomky, která má za následek škodu na majetku nebo zdraví.

Újma je ztráta majetku, věci nebo jiných hodnot provázená škodou, která je obyčejně způsobena neoprávněným jednáním nebo náhlou událostí.

Ztráta označuje odchod čehokoliv - času, peněz, věcí, lidí, možností, šancí, atd. Je to stav, ve kterém něco chybí nebo se ztratilo.