Poranění

Význam: Poranění je fyzické poškození tkání člověka, které může být způsobeno různými činiteli, např. úrazem, ublížením nebo chorobou.

Slovo poranění je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k poranění

Pochroumání je slabé zklamání a rozčarování z něčeho, co se nepovedlo nebo se očekávalo lepší výsledek.

(bez definice)