Špína

Význam: Nečistota, kal nebo znečištění, které je obvykle viditelné a jehož odstranění je obtížné.

Slovo špína je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k špína

Slovo "bahno" označuje hrubou, mazlavou, často bahnitou, jílovitou látku, kterou si lze představit jako hlínu.

Čistota je stav, v němž je věc bez nečistot, nepořádku nebo znečištění.

Pocit viny, zahanbení nebo studu, když člověk udělá něco špatného nebo se cítí trapně.

Kal

Kal je chemická látka, která se vyskytuje v různých formách, jako je oxid uhličitý, karbonát, kyanid a další. Jeho hlavní funkce je udržovat rovnováhu pH v životním prostředí.

Lakomec je osoba, která má sklon se zbytečně chovat šetrně s penězi a vyhýbá se jakýmkoli výdajům.

Marast je český výraz, který označuje chaotický nepořádek nebo zmatek.

Nečistota je cokoli, co je nevhodné, nezdravé nebo nevhodné pro prostředí.

Skrblík je osoba, která nakupuje a prodává staré věci nebo sbírky, obvykle za účelem zisku.

Smetí jsou nepořádek, odpady a odpadky. Jsou to odpadní materiály, které jsou nahromaděny a vyhozeny.

Osoba, která je nečistá, neupravená a oblečená nevhodně, nebo která se chová nezdvořile.

Špinavost je stav, kdy jsou předměty nebo prostředí nečisté a znečištěné.