Čistota

Význam: Čistota je stav, v němž je věc bez nečistot, nepořádku nebo znečištění.

Slovo čistota je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k čistota

Bezúhonnost je vlastnost, která se projevuje v čestném, přímém a spravedlivém jednání.

Cudnost je vyjádření zdrženlivosti, vystupování, které je tvořeno z odpovědnosti, úcty a úspory.

Dokonalost je stav úplného vývoje nebo dokončení, kde není nic, co by mohlo být lepší nebo upraveno.

Mravnost je soubor morálních principů, které definují, co je správné a co není. Ukazuje nám, jak máme jednat a jak bychom měli žít.

Neporušenost je stav, kdy není nic zničeno, poškozeno nebo změněno. Je to stav absolutní integrity a čistoty.

Neposkvrněnost je stav, kdy je něco neporušené, čisté nebo dokonale čisté. Může se také týkat charakteru, duševního zdraví nebo morální čistoty.

Nevinnost je stav bez viny, neviny nebo nezaviněnosti, často chápán jako čistota a čestnost.

Opravdovost je stav být autentický a upřímný, být sám sebou a být schopen dělat to, co si myslíte.

Pravost je stav, ve kterém se něco nachází v jeho originální, autentické podobě.

(bez definice)

Nečistota, znečištění, odpadky; spojení s nezdravými/neboštěnými podmínkami a situacemi.

Úplnost je stav nebo vlastnost být kompletní nebo úplný ve smyslu úplného počtu nebo množství.