Hanba

Význam: Pocit viny, zahanbení nebo studu, když člověk udělá něco špatného nebo se cítí trapně.

Slovo hanba je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k hanba

Blamáž je situace, kdy se člověk ocitne v trapné, neslušné nebo nezdvořilé situaci.

Hanebnost je ohavnost či odpornost, která je vnímána jako hrubé porušení morálních zásad.

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

Ohanbí je silný pocit studu a ponížení.

Ostuda je pocit zahanbení, viny nebo nízkého sebeúcty způsobený něčím, co se stalo.

Pohlavní úd je obecné označení pro genitálie mužů a žen, které se používá k reprodukci a sexuálnímu uspokojení.

Potupa je silné ponížení, pocit hanby a ztráta důstojnosti.

Stud je proces učení se o něčem, aby byl získán pozitivní výsledek.

Trapnost je stav, kdy člověk cítí nejistotu, výčitky a stud. Je to situace, která je příjemná nebo příjemná.