Smetí

Význam: Smetí jsou nepořádek, odpady a odpadky. Jsou to odpadní materiály, které jsou nahromaděny a vyhozeny.

Slovo smetí je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k smetí

Neřád je chaotický stav, kdy existuje nedostatek řádu, pořádku a organizace.

Odpad je všechno to, co se nepoužívá a nevyužívá, co se vyhodí nebo recykluje.

Odpadky jsou veškeré materiály, které jsou odhozeny a nejsou již užitečné ani pro spotřebitele ani pro výrobce.