Kal

Význam: Kal je chemická látka, která se vyskytuje v různých formách, jako je oxid uhličitý, karbonát, kyanid a další. Jeho hlavní funkce je udržovat rovnováhu pH v životním prostředí.

Slovo kal je složena z 1 slova, obsahuje 3 znaky a nabízí 12 synonym.

Synonyma k kal

Bahno je mazlavá, viskózní látka, skládající se z organických a anorganických částic.

Vodou nasycená hlína nebo jíl, obvykle hnědé, černé nebo žluté barvy.

Kaliště je hračka, která se skládá z otočného kola s různými barevnými políčky. Hra se hraje tak, že se hráči střídají a snaží se otočit kolo, aby se dostali ke správným políčkům.

Kaluž je malá nádrž vody, která se obvykle vyskytuje na povrchu země.

Louže je malý poloostrov, který vzniká, když se voda shromažďuje ve strouze nebo mezi ostrými břehy.

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

RMUT je anglické slovo, které označuje smutek, melancholii nebo zarmoucení.

Rybník je vodní nádrž, která je vybudována uměle či přírodně pomocí hráze. Slouží k chovu ryb, odpočinku a k rekreaci.

Sedlina je drobná obec, která se nachází na vrcholu hory nebo kopce a často se používá k označení obce, která je oddělena od jiných obcí.

Usazenina je hmota, která se usadila na dně přírodního nebo umělého prostředí. Usazeniny jsou často chemicky nebo mineralogicky složité.

Zakalení je proces, kterým se z nekvalitní oceli odstraní nadbytečná síra, fosfor a další nečistoty, aby se zvýšila její tvrdost a odolnost.