Bahno

Význam: Slovo "bahno" označuje hrubou, mazlavou, často bahnitou, jílovitou látku, kterou si lze představit jako hlínu.

Slovo bahno je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k bahno

Bláto je houževnatá, mokrá hmota složená z půdy a vody.

Kal

Kal je chemický prvek, který představuje základní stavební jednotku všech kovů. Má symbol K a atomové číslo 19.

Marast je hebrejské slovo pro chaos a zmatek. Znamená to nepořádek a zmatenost.

Neřest je obecný termín pro chování, které je považováno za nezdvořilé, nevhodné nebo nezákonné.

Pivo je alkoholický nápoj vyrobený z obilovin (nejčastěji z ječmene) a chmele, který může být sladký nebo hořký.

Úpadek mravů je stav, kdy etické normy a hodnoty společnosti upadají. Je to ztráta morálního kompasu, který by měl lidi vést.