Obvod

Význam: Obvod je ohraničení či omezení něčeho, obvykle určitého prostoru nebo oblasti.

Slovo obvod je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k obvod

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.