Území

Význam: Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

Slovo území je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k území

Končina je místo, kde končí cesta nebo činnost; je to konečná destinace, bod, kde se věci uzavírají.

Kraj je územní vymezení, obvykle ve formě oblasti či regionu, které se skládá z několika okresů nebo městských obvodů.

Oblast je část území nebo oblasti, která je oddělena od ostatních částí. Označuje se také jako oblast zájmu, oblast činnosti nebo obor.

Pásmo je rozsah vlny, energie, nebo frekvence. Zpravidla se označuje jako oblast mezi dvěma limity.

Půda je horninová vrstva na povrchu Země, která je zdrojem živin a vláhy pro rostliny.

Teritorium je prostor obklopený fyzickou hranicí, který má definovanou jurisdikci a vládní autoritu.