Končina

Význam: Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

Slovo končina je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k končina

Kraj je oblast, která může být buď administrativní, politická nebo geografická. Je to obecný pojem a jeho definice se liší v závislosti na zemi.

Krajina je obecný termín pro označení geografického území, které může být obývané nebo neobývané, může mít specifickou kulturu, ekonomiku nebo politiku.

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

Oblast je definována jako část země nebo oblast s určitými rysy, jako jsou geografické, politické nebo kulturní.

Obvod je ohraničení nebo okruh, ve kterém se něco děje; může to být například poloměr, fyzická hranice nebo jiná čára, která odděluje jednotlivé části.

Území je oblast nebo část země, kde se vláda vykonává. Může být také definováno jako územní jednotka, která je omezena na zeměpisnou oblast.