Okruh

Význam: Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

Slovo okruh je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k okruh

Autodrom je speciální typ závodního okruhu určený pro vytrvalostní závody automobilů.

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

Komplex je slovo, které označuje složitý soubor nebo systém věcí, myšlenek nebo pocitů.

Kruh je geometrický útvar, který se skládá ze všech bodů na rovné ploše, které jsou ve stejné vzdálenosti od středu.

Oblast je určitá část obecně uznávaného celku, jako je země, obor, téma, oblast zájmu nebo činnosti.

Obor je určitá oblast činnosti, oblast studia nebo oblast zájmu, která je zdůrazněna a specifikována.

Obvod je ohraničená část terénu, země nebo oblasti, obvykle definovaná hranicemi.

Okrsek je územní část, která je obvykle určena pro volby, sčítání a jiné účely.

Sféra je obecný termín pro 3D geometrickou strukturu, která se vyznačuje kulatým tvarováním a pravidelnou rovnoměrností.

Skupina je shluk lidí, kteří mají společný zájem nebo cíl.

Soubor je jednotka digitálního obsahu, jako jsou dokumenty, obrázky, audio a video.