Okraj

Význam: Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

Slovo okraj je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k okraj

Centrum je střed či bod, kolem kterého se točí nějaká činnost, oblast nebo struktura.

Kraj je obecný název pro územní jednotku, která se obvykle skládá z několika okresů a má své vlastní vládní a správní funkce.

Lem

Lem je místo přechodu mezi dvěma místy, pozemky nebo oblastmi, nejčastěji pro překonání přírodní překážky.

Obruba je ohrazení, které se používá k ochraně nebo oddělení prostoru, často zahrad.

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

Pomezí je oblast mezi dvěma státy, která může být buď volná nebo hraniční čára.