Oblast

Význam: Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

Slovo oblast je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k oblast

Končina je prostor, ve kterém se nachází jasně vymezená oblast. Může se jednat o část země, kraje, města nebo obce.

Obor je oblast nebo oblast znalostí, dovedností nebo činností, ve které se někdo zabývá.

Obvod je oblast, která je obklopená určitou hranicí nebo čárou.

(bez definice)

Okruh je definován jako část něčeho, nebo oblast, která je vymezena a ohraničena.

Sféra je obecným pojmem pro ohraničenou část prostoru, například geografickou, politickou nebo kulturní.

Teritorium je oblast či část území nějakého státu nebo jiného územního celku.

Území je oblast definovaná hranicemi, která je určena pro specifické účely.

Zóna je oblast nebo část území, které má svůj specifický charakter a vymezenou hranici.