Nemorální

Význam: Nemorální znamená, že jednání, činy nebo postoje jsou proti přijatelným morálním standardům.

Slovo nemorální je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k nemorální

Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.