Neetický

Význam: Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Slovo neetický je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k neetický

Nemorální se týká nesprávného či odpudivého chování, které je v rozporu s obecnými morálními standardy.

Nemravný je synonymem pro nevhodný, neuctivý, nezdvořilý, hrubý, vulgární a ohavný.