Amorální

Význam: Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

Slovo amorální je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k amorální

Morálně lhostejný je někdo, kdo má neutrální postoj k správnosti a nesprávnosti jednání a nezajímá se o jeho důsledky.

Nemorální se označuje jako postoj, který je v rozporu s dobrými mravy a společenskými normami.