Nemravný

Význam: Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.

Slovo nemravný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k nemravný

Nemorální, bez ohledu na morální principy nebo zásady.

Mravnost je kvalita charakteru a rozumových principů určujících lidské chování. Zahrnuje věci jako dobro a zlo, pravdu a lži, spravedlnost a nespravedlnost.

Nemorální se označuje jako jednání, které není v souladu s morálními principy.

Neřestný se odkazuje na něco nevhodného, nezdvořilého nebo neslušného.

Neslušný: nevyhovující společenským zvyklostem; neuctivý, nezdvořilý, nevhodný, nevkusný.

Nestoudný znamená, že je něco nepřípustné, urážlivé nebo nevhodné.

Nestydatý znamená nebojácný, odvážný, bez ostychu, nečestný nebo bezohledný.

Korumpovaný, zneužitý, nečestný; zkažený znamená být pokřivený, deformovaný nebo zneužitý.

Zpustlý vyjadřuje stav nebo místo, které je opuštěné a zanedbané.