Mravný

Význam: Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

Slovo mravný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k mravný

Amorální se odkazuje k jednání nebo myšlence, které nejsou v souladu s morálními zásadami.

Slušný se odkazuje na úctu k druhým, ohleduplnost a přiměřenost, jakož i dodržování zásad dobrého chování.

Spravedlivý je někdo, kdo je fér, spravedlivý a chová se způsobem, který přináší spravedlnost.