Imorální

Význam: Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

Slovo imorální je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k imorální

Morální znamená v souladu s etickými zásadami, spravedlivými a hodnotnými, které jsou uznávány jako správné.

Nemorální je nepravdivé, protiprávní či nespravedlivé chování, které porušuje obecně uznávané morální principy.

Nemravný je vyjadřující se despoticky, neuctivě nebo neslušně; hrubý, nezdvořilý, nezdvořilý nebo vulgární.