Lehkost

Význam: Lehkost je stav, ve kterém se člověk cítí svobodný, lehký a volný od starostí. Je to duševní stav, který se projevuje pohodou a radostí.

Slovo lehkost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k lehkost

Hbitost je schopnost rychlého a účinného reagování; schopnost rychlého myšlení a pohybu.

Jemnost je schopnost být ohleduplný, citlivý a zranitelný k jiným, když reagujete nebo se chováte.

Mírnost znamená být ohleduplný, uvážlivý a trpělivý; projevovat šetrnost a opatrnost v přístupu k jiným.

Pružnost je schopnost reagovat na změny, přizpůsobit se novým situacím a přijímat nové myšlenky.

Slabost je stav, kdy člověk ztrácí sílu fyzicky či psychicky, což způsobuje sníženou schopnost odolávat stresu nebo čelit nepříznivým situacím.

Snadnost je stav, kdy něco je snadno proveditelné, lehké pochopit nebo se s ním snadno ztotožnit.

Svižnost je schopnost pohybovat se rychle a živě s lehkostí.

Těžkost je obtížnost, kterou člověk prožívá při vyrovnávání se s náročnými situacemi.

Těžkost je stav, kdy je člověk zatížen něčím břemenem, nebo je to obtížná situace.

Těžkost je úzkost, obtíž nebo strach z něčeho, často v kombinaci s fyzickou únavou nebo tíhou.