Mírnost

Význam: Mírnost znamená být ohleduplný, uvážlivý a trpělivý; projevovat šetrnost a opatrnost v přístupu k jiným.

Slovo mírnost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k mírnost

Delikátnost, něžnost, laskavost; schopnost být nadmíru citlivým, ohleduplným a vnímavým k potřebám a přáním druhých.

Klidnost je stav mysli, emocí a těla bez napětí, vyrovnanosti a harmonie. Je to schopnost přijímat situace a okolnosti bez hysterie.

Krotkost je vlastnost, která se projevuje vlídností, úctou, trpělivostí a šetrností.

Pokojnost je stav mysli, který je charakterizován přítomností klidu a pohody. Jde o záměrný stav, který se snažíme dosáhnout, abychom se vyhnuli zmatku a stresu.

Povlovnost je chování, které je slušné, ohleduplné a korektní. Představuje způsob, jak se chovat s úctou k druhým a zohledňovat jejich pocity.

Pozvolnost je schopnost postupovat pomalu a opatrně, provádět změny či rozhodnutí postupně.

Schopnost trpělivě snášet chyby druhých a odpouštět jim, sebekontrola a vyrovnanost v duševním rozpoložení.

Slabost je nedostatek síly, energie nebo odolnosti; může být fyzická, psychická nebo emocionální.

Tichost je stav absence nebo minimální úrovně zvuku, řeči nebo činnosti.

Umírněnost je princip, který zahrnuje mírnost, rozvahu a zdravý rozum při provádění čehokoli.