Svižnost

Význam: Svižnost je schopnost pohybovat se rychle a živě s lehkostí.

Slovo svižnost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k svižnost

Čilost je stav bdělosti, energie a pohotovosti. Jde o schopnost věnovat pozornost detailům, reagovat na okolní podněty a poradit si s rychlými změnami.

Hbitost je schopnost rychlého a účinného myšlení a jednání, schopnost řešit problémy rychle a efektivně.

Mrštnost je schopnost rychlého, obratného a přesného pohybu. Je to důležitá schopnost pro mnoho sportů a fyzických aktivit.

Ohybnost je schopnost pružně se ohýbat, aniž by došlo k poškození. Je to také schopnost učinit něco flexibilním nebo přizpůsobit se změnám.

Pružnost je schopnost být flexibilní a přizpůsobit se změnám v okolí. Zajišťuje adaptabilitu a odolnost v obtížných situacích.

Rychlost je rychlost, jakou se objekt pohybuje, vyjádřená jako vzdálenost za jednotku času.

Svěžest je stav osvěžení, energie a čerstvosti, která je vnímána jak fyzicky, tak psychicky.