Jemnost

Význam: Jemnost je schopnost být ohleduplný, citlivý a zranitelný k jiným, když reagujete nebo se chováte.

Slovo jemnost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 18 synonym.

Synonyma k jemnost

Citlivost je schopnost reagovat na změny jemně, citlivě a s vědomím. Je to schopnost vnímat, porozumět a citlivě reagovat na okolní svět.

(bez definice)

Hebkost je vlastnost materiálu nebo pokožky, která se projevuje jako měkká a hladká na dotek.

Hladkost je stav bez nerovností a hrudek, kdy je povrch čistý, jemný a hladký.

Hrubost je chování nebo vyjadřování, které je drsné, nezdvořilé nebo neuctivé.

Lahodnost je vůně, chuť nebo dojem, který je příjemný nebo přímo požadovaný.

Mírnost je stav mysli, ve kterém se člověk nespěchá, je laskavý a trpělivý, vyrovnaný a tolerantní.

Neslušnost se vztahuje k chování, které je nevhodné, nevhodné a nezdvořilé.

Nezdvořilost je nevhodné chování, které je považováno za neúctivé, hrubé nebo drzé.

Něžnost je ctnost, která vyjadřuje soucit, ohleduplnost a citlivost vůči druhým. Je to emoce nebo vlastnost, která je pro vztahy velmi důležitá.

Noblesnost je vlastnost, která zahrnuje důstojnost, zdvořilost a soucit. Jde o vysokou úroveň etického chování.

Pozornost je vysoce ceněná schopnost věnovat plnou pozornost detailům a plně se soustředit na úkol.

Subtilnost je schopnost vyjadřovat myšlenky a pocity s jemností a nenásilně.

Takt je smysl pro míru, vyváženost a citlivost, zejména v jednání s druhými. Jde o schopnost najít správnou rovnováhu a vhodný způsob řešení situací.

Uhlazenost je chování, které je elegantní, vyvážené a důstojné. Je to prvek mírnosti a úcty, který se projevuje ve slovech a jednání.

Ušlechtilost znamená vyzařovat vysoké morální hodnoty a dobrotu, jako je laskavost, lásku a milosrdenství.

Útlocitnost je odolnost vůči změnám a schopnost zůstat nezměněný a stejný v různých situacích.

Vlídnost je vyjadřování úcty, citlivosti a zdvořilosti v komunikaci s druhými lidmi.