Těžkost

Význam: Těžkost je stav, kdy je člověk zatížen něčím břemenem, nebo je to obtížná situace.

Slovo těžkost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k těžkost

Nesnáz je obtížná situace, která se snažíme vyřešit, abychom se posunuli dál.

Nevolnost je nepříjemný stav, který se projevuje pocity na zvracení, závratě a nevolností.

Obtíž je překážka, kterou je třeba překonat, nebo problém, který je nutné vyřešit.

Potíž je náročná situace nebo problém, který je obtížný řešit.

Soužení je silný emoční stav, který vyvolává pocit úzkosti, bezmoci a nejistoty.

Svízel je obtížná situace nebo stav, který je obtížný řešit nebo se mu vyhnout.

Tíha je síla, kterou gravitace působí na předmět, vyjádřena v jednotkách hmotnosti.

Tíseň je pocity smutku, úzkosti a osamělosti, které se projevují jako duševní trápení a deprese.

Tíže je fyzikální veličina, která charakterizuje sílu působící na objekt, vyjádřenou hmotností.

Závada je porucha nebo nedostatek, který postihuje výrobek, službu nebo systém a jehož odstranění je nezbytné pro jeho funkci.