Pružnost

Význam: Pružnost je schopnost reagovat na změny, přizpůsobit se novým situacím a přijímat nové myšlenky.

Slovo pružnost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k pružnost

Elastičnost je schopnost materiálu nebo struktury pružně reagovat na změny podmínek a okolností.

Flexibilita je schopnost přizpůsobit se změnám a zvládat nečekané situace. Znamená to také schopnost využívat nové postupy a přístupy k řešení problémů.

Křepkost je silná odolnost proti destruktivním účinkům, včetně změn teploty, tlaku a vibrací.

Mrštnost je schopnost rychlého a přesného reagování na situaci, v níž je třeba rychlého pohybu.

Ohebnost je schopnost těla pružně se ohýbat, pohybovat se a přizpůsobovat různým tvarům. Znamená to schopnost flexibilního a pružného pohybu.

Poddajnost je schopnost nebo ochota být něčím ovlivněn nebo změněn. Je to náchylnost k podřízení nebo k poslušnosti.

Schopnost přizpůsobit se změnám a novým situacím.