Eruptivní

Význam: Eruptivní se týká vzniku a průběhu náhlých geologických jevů, jako je sopečná činnost a výskyt lávy.

Slovo eruptivní je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k eruptivní

Prudký znamená velmi intenzivní, náhlý nebo rychlý. Bývá zpravidla používán k popisu velkého nebo náhlého změny.

Vášnivý znamená projevovat silné emotivní vášně; značí silnou náklonnost, emoci, touhu nebo přesvědčení.

Výbušný znamená schopnost rychle a silně explodovat.

Vyvřelý je staroslověnské slovo pro něco, co se ohřeje, zahřeje, nebo jehož teplota se zvýší.

Vznětlivý označuje proces změny nestálého látky na jinou hmotu při zahřívání.