Vášnivý

Význam: Vášnivý znamená projevovat silné emotivní vášně; značí silnou náklonnost, emoci, touhu nebo přesvědčení.

Slovo vášnivý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k vášnivý

Bouřlivý: turbulentní, vzrušený, divoký; označení pro vzrušenou, rychlou a neobvyklou situaci.

(bez definice)

Divoký znamená nezkrocený, divý, nedotčený, volný, přirozený, bujný, neukázněný.

(bez definice)

Horlivý je vyjadřováno jako silná energií, srdcem a oddaností pro něco, co člověk miluje a obdivuje.

Náruživý znamená silně oddaný, vášnivý a zapálený pro něco. Je to silný, intenzivní zájem.

Nezkrotný znamená nepoddajný, odmítající regulaci nebo ovládání.

Prudký: rychlý a silný, často s nečekanými změnami; náhlý, intenzivní.

Zanícený = hluboce nadšený, horlivý, vášnivý.